About ADVICS corporate profile
Executive Management

Executive Management

Board of Directors
President Tetsuya Otake
Executive Vice Presidents Shuzo Matsumoto Kenichiro Kamai Kenji Yasuda
Directors Shoichi Masaki Takahiro Goshima Katsumasa Yamakoshi
Hideaki Fujioka Yuzo Imoto Kiyotaka Ise
Koji Arima Mitsuo Nishida Yu Nishimura
Corporate Auditors
Corporate Auditor Keiji Ito
External Corporate Auditors Masayoshi Hotta Hiroyuki Wakabayashi
Operating Officers
Senior Managing Officers
*Concurrent Director
Shoichi Masaki * Takahiro Goshima * Katsumasa Yamakoshi *
Hideaki Fujioka * Yuzo Imoto * Tsuneomi Sasaki
Hiroyasu Takahara Shideo Yamada Manabu Tanaka
Takayoshi Imai
Managing Officers Yasumi Inoue Kiyotaka Miyata Satoshi Kawasumi
Kazuyoshi Saito Masaki Oishi Motoshi Ito
Minoru Komori Teruhiro Yasuda Toru Fujita
Takaaki Suenaga Masatatsu Kawahara Toshiyuki Sakamoto
Haruhisa Baba Yasuji Kurita