About ADVICS corporate profile
Executive Management

Executive Management

Board of Directors
President Satoshi Ogiso
Executive Vice President Naofumi Masuda Shuzo Matsumoto Kenichiro Kamai
Kenji Yasuda
Senior Managing Director Shoichi Masaki Takahiro Goshima Katsumasa Yamakoshi
Hideaki Fujioka
Director Yuzo Imoto Yasumori Ihara Nobuaki Kato
Mitsuo Nishida Masayoshi Shirayanagi
Corporate Auditor
Corporate Auditor Keiji Ito
External Corporate Auditors Masayoshi Hotta Hiroyuki Wakabayashi Kazushi Shimizu
Senior Managing Officer, Managing Officer
Senior Managing Officer Tsuneomi Sasaki Hiroyasu Takahara Shigeo Yamada
Manabu Tanaka
Managing Officer Takayoshi Imai Yasumi Inoue Masahiro Inden
Toshihiro Nakanishi Kiyotaka Miyata Satoshi Kawasumi
Kazuyoshi Saito Masaki Oishi Motoshi Ito
Minoru Komori Teruhiro Yasuda Toru Fujita
Takaaki Suenaga Masatatsu Kawahara Toshiyuki Sakamoto
Haruhisa Baba